INFORME-EJECUTIVO-SendotuAldiberean

SENDOTU ALDIBEREAN PROGRAMAREN EBALUAZIOA 2015-2022 EPEA

Txosten honek Sendotu Aldiberean Programaren eraginaren ebaluazioaren emaitzak jasotzen ditu, bazterkeria- eta kalteberatasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea hobetzeko.

Ebaluazioa 2015-2022 aldian zentratzen da, Sendotu Aldiberean dokumentuan jasotako jardueren datuak eta emaitzak bilduz.

Ebaluazioaren helburua da, ikuspegi hezitzaile eta ulerkor batetik, egindako ekintzen berezko balioari buruzko balorazio orokor bat egitea, lortutako emaitzak eta ondorioak ebaluatzeaz gain, esku-hartzearen izaera berritzailea ere ebaluatzeko, kontuan hartuta zer testuingurutan garatzen den, zer jarduketa-egitura izan duen, sortutako prozesuen ikuskera eta diseinua (Sendotu eredua) eta, arduradunen ustez, lortutako inpaktu positiboek eragin dituzten funtsezko alderdiak.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).